Disclaimer - Aries Natuursteen

Direct contact opnemen? Bel 0316 - 5233 62
Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Aries Natuursteen B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.ariesnatuursteen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aries Natuursteen B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ariesnatuursteen.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aries Natuursteen B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ariesnatuursteen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om ariesnatuursteen.nl te kunnen raadplegen.

Neem contact op met Ariës Naar Ariës gedenktekens
  • Projectimpressies

  • Poolhouse
    Woonhuis Duiven
    Cruiseschepen
    Interieurbouw