Shopping bag0
Winkelmand
0
1

Raad van Commissarissen

De onderneming heeft statutair een Raad van Commissarissen (RVC), waarvan het de taak is toezicht te houden op de gang van zaken in de onderneming en het bestuur van de onderneming (de direktie) met raad en daad bij te staan. In 2019 zijn de familiair betrokken commissarissen terug getreden en hebben plaats gemaakt voor een drietal van buiten aangetrokken personen, elk met een eigen specifieke dekundigheid en betrokkenheid op het bedrijf. Het zijn de volgende personen:

R.J.T. (Roderick) Vierwind (1970, Didam)
Voorzitter; als bedrijfseconoom de laatste 20 jaar als interimmanager/directeur werkzaam in de consultancy. Dit zowel in de profit- als non-profitomgeving. Daarvoor zeven jaar in de accountancy bij KPMG. Hij is sinds twee jaar tevens directeur van een N.V. in Almelo. Hier houdt hij zich bezig de afwikkeling van de activa- en leningenportefeuille. Hij was gedurende acht jaar Commissaris van woningcorporatie Plavei, met ruim 4000 wooneenheden. Hiervan was hij de laatste drie jaar voorzitter van de RvC en acht jaar lid van de Auditcommissie. Zijn inhoudelijke deskundigheid ligt op bedrijfseconomisch, bestuurlijk en algemeen management.

J.J.G. (Jeroen) van Kempen (1969, Zevenaar)
Opgeleid als bedrijfskundig ingenieur en ruim 25 jaar werkzaam in het bedrijfsleven in verschillende functies in de logistiek, marketing & sales en financiën. Momenteel is hij werkzaam als financieel controller bij Process Automation Solutions in Breda. Dit bedrijf is actief in de industriële automatisering met meerdere vestigingen in binnen- en buitenland waaronder Nederland, België en Duitsland. Zijn inhoudelijke deskundigheid ligt op het financieel economisch vlak. In zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor alle financiële en administratieve zaken. Daarnaast maakt hij deel uit van het managementteam.

A. (Toon) Huijps, (1949, Roosendaal)
 Van 1994 tot en met 2013 directeur bij een grote natuursteen importeur en groothandel. Vanuit deze functie nauw betrokken bij de tot standkoming van Trustone, het initiatief om te komen tot een duurzamere natuursteen sector. Bestuurslid van Trustone. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Natuursteen Importeurs ( VNNI ). De inhoudelijke deskundigheid ligt op kennis van de natuursteensector, management en marketing.