Het initiatief TruStone

Internationaal MVO initiatief TruStone

Het initiatief TruStone brengt bedrijven in de natuursteenketen, overheden, vakbonden en NGO’s samen om risico’s in de keten samen aan te pakken. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen vaak gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad.

Verwachting

De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten, zoals werkbladen, grafstenen, monumenten, tegels, en gevelbekleding. De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid mogen gaan verwachten en eisen dat bedrijven zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer volgens de internationale richtlijnen en verplichtingen. Bovendien wil niemand gelinkt worden aan producten waarmee bijvoorbeeld kinderarbeid, armoede en milieuschade in verband gebracht kunnen worden. In het initiatief TruStone werken natuursteenbedrijven samen met vakbonden en NGO’s aan verbeteringen in de landen van herkomst van natuursteen.

De natuursteensector gaat risico’s in de productieketen in kaart brengen en gaat samenwerken samen met alle partijen die het initiatief ondersteunen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Morele redenen

Het behoeft geen uitleg dat op leveranciers van natuursteen de morele plicht rust om mee te helpen om bovengenoemde problemen uit te wereld te helpen. Ook al beseffen we dat de effecten slechts langzaam merkbaar worden, onze gezamenlijke inspanningen doen er wel degelijk toe. Bovendien raakt het ook het imago van de natuursteenbranche.

Commerciële redenen

Afnemers vragen ook steeds vaker om duurzame natuursteen. Overheden zullen op korte termijn steeds meer eisen gaan stellen aan hun toeleveranciers. Maar ook bij klanten van grafsteenbedrijven en begraafplaatsbeheerders, keukenbladen enz. neemt de bewustwording toe. Verder zien wij nu al dat steeds meer overheden in hun aanbestedingen van hun leveranciers eisen dat ze ‘due diligence’ (onderzoek) uitvoeren.

Kortom meer dan genoeg redenen om mee te doen aan het initiatief TruStone!

 

 

 

 

Bron: www.imvoconvenanten.nl en NOA